علیرضا ابراهیمی
۱۳۹۸ جمعه ۲۲ آذر
 

از تا جستجو
گروه مرتب شود با به صورت
تعداد موارد یافت شده : 7    تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
1392/08/09
مديريت زمان
زمان به خاطر ما توقف نمی کند
1392/07/26
مدیریت تغییر در سازمانهای دانش محور
برای موفقيت بايد رشد و برای رشد باید تغییر کرد
1391/12/25
آینده سیستم های مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات
آینده سیستم های مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات
1391/12/25
فناوری اطلاعات و ارتباطات و تاثیر آن بر دانش آموزان
فناوری اطلاعات و ارتباطات و تاثیر آن بر دانش آموزان
1391/12/11
برنامه ریزی منابع سازمانی _ مهندسی مجدد فرآیندها
برنامه ریزی منابع سازمانی _ مهندسی مجدد فرآیندها
1 2